Påsk - Massor med information om Påsk
Annandag påsk

Annandag Påsk

Annandag påsk inträffar dagen efter påskdagen. Även om det i Bibeln står att Jesus blev uppstånden på tredje dagen så anses det vara påskdagen som åsyftas.

Annandagen eller annandag påsk firas till minne av att människor träffade Jesus igen.Annandag påsk år 2018 - år 2057

Annandag påsk år 2018

Dagen då annandag påsk inträffar varierar mellan åren men styrs av första fullmånen efter vårdagjämning. Det är påskdagen som styr när annandag påsk, långfredagen, påskafton inträffar. Därför kan annandag påsk variera från den 23:e mars till den 26:e april. Nästa tillfälle då annandag påsk inträffar så sent som den 26:e april är år 2038 och så tidigt som 23:e mars är först år 2285.

Nedan hittar du alla dagar när annandag påsk inträffar från i år, 2018, och fyrtio år framåt.

Annandag påsk årDatum för
  annandag påsken  
Dymmel-
onsdag
vecka
Dagar kvar
till
dymmel-
onsdag
Annandag påsk år 2018måndag den 2/415För 108 dar sen
Annandag påsk år 2019måndag den 22/418277 dagar
Annandagen år 2020måndag den 13/417634 dagar
Annandag påsk år 2021måndag den 5/415991 dagar
Annandagen påsk år 2022måndag den 18/4171369 dagar
Annandag år 2023måndag den 10/4161726 dagar
Annandag påsk år 2024måndag den 1/4152083 dagar
Annandagen år 2025måndag den 21/4182468 dagar
Annandag påsk år 2026måndag den 6/4162818 dagar
Annandag påsk år 2027måndag den 29/3143175 dagar
Annandag påsk år 2028måndag den 17/4173560 dagar
Annandagen år 2029måndag den 2/4153910 dagar
Annandag påsk år 2030måndag den 22/4184295 dagar
Annandagen påsk år 2031måndag den 14/4174652 dagar
Annandag år 2032måndag den 29/3155002 dagar
Annandag påsk år 2033måndag den 18/4175387 dagar
Annandagen år 2034måndag den 10/4165744 dagar
Annandag påsk år 2035måndag den 26/3146094 dagar
Annandag påsk år 2036måndag den 14/4176479 dagar
Annandag påsk år 2037måndag den 6/4166836 dagar
Annandagen år 2038måndag den 26/4187221 dagar
Annandag påsk år 2039måndag den 11/4167571 dagar
Annandagen påsk år 2040måndag den 2/4157928 dagar
Annandag år 2041måndag den 22/4188313 dagar
Annandag påsk år 2042måndag den 7/4168663 dagar
Annandagen år 2043måndag den 30/3159020 dagar
Annandag påsk år 2044måndag den 18/4179405 dagar
Annandag påsk år 2045måndag den 10/4169762 dagar
Annandag påsk år 2046måndag den 26/31410112 dagar
Annandagen år 2047måndag den 15/41710497 dagar
Annandag påsk år 2048måndag den 6/41610854 dagar
Annandagen påsk år 2049måndag den 19/41711232 dagar
Annandag år 2050måndag den 11/41611589 dagar
Annandag påsk år 2051måndag den 3/41511946 dagar
Annandagen år 2052måndag den 22/41812331 dagar
Annandag påsk år 2053måndag den 7/41612681 dagar
Annandag påsk år 2054måndag den 30/31513038 dagar
Annandag påsk år 2055måndag den 19/41713423 dagar
Annandagen år 2056måndag den 3/41513773 dagar
Annandag påsk år 2057måndag den 23/41814158 dagar